Πρόγραμμα εκ περιτροπής ποτίσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
από τις 8πμ μέχρι τις 8πμ της επομένης
  ΠΕΡΚΑ  1,2 ΠΕΡΚΑ 3,5 ΠΕΡΚΑ 4,6,7
ΤΕΤΑΡΤΗ  1-Ιουλ    
ΠΕΜΠΤΗ   2-Ιουλ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     3-Ιουλ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4-Ιουλ    
ΚΥΡΙΑΚΗ   5-Ιουλ  
ΔΕΥΤΕΡΑ     6-Ιουλ
ΤΡΙΤΗ 7-Ιουλ    
ΤΕΤΑΡΤΗ   8-Ιουλ  
ΠΕΜΠΤΗ     9-Ιουλ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-Ιουλ    
ΣΑΒΒΑΤΟ   11-Ιουλ  
ΚΥΡΙΑΚΗ     12-Ιουλ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13-Ιουλ    
ΤΡΙΤΗ   14-Ιουλ  
ΤΕΤΑΡΤΗ     15-Ιουλ
ΠΕΜΠΤΗ 16-Ιουλ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   17-Ιουλ  
ΣΑΒΒΑΤΟ     18-Ιουλ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-Ιουλ    
ΔΕΥΤΕΡΑ   20-Ιουλ  
ΤΡΙΤΗ     21-Ιουλ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-Ιουλ    
ΠΕΜΠΤΗ   23-Ιουλ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     24-Ιουλ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-Ιουλ    
ΚΥΡΙΑΚΗ   26-Ιουλ  
ΔΕΥΤΕΡΑ     27-Ιουλ
ΤΡΙΤΗ 28-Ιουλ    
ΤΕΤΑΡΤΗ   29-Ιουλ  
ΠΕΜΠΤΗ     30-Ιουλ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-Ιουλ    
ΣΑΒΒΑΤΟ   1-Αυγ  
ΚΥΡΙΑΚΗ     2-Αυγ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3-Αυγ    
ΤΡΙΤΗ   4-Αυγ  
ΤΕΤΑΡΤΗ     5-Αυγ
ΠΕΜΠΤΗ 6-Αυγ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7-Αυγ  
ΣΑΒΒΑΤΟ     8-Αυγ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9-Αυγ    
ΔΕΥΤΕΡΑ   10-Αυγ  
ΤΡΙΤΗ     11-Αυγ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-Αυγ    
ΠΕΜΠΤΗ   13-Αυγ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     14-Αυγ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-Αυγ    
ΚΥΡΙΑΚΗ   16-Αυγ  
ΔΕΥΤΕΡΑ     17-Αυγ
ΤΡΙΤΗ 18-Αυγ    
ΤΕΤΑΡΤΗ   19-Αυγ  
ΠΕΜΠΤΗ     20-Αυγ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-Αυγ    
ΣΑΒΒΑΤΟ   22-Αυγ  
ΚΥΡΙΑΚΗ     23-Αυγ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24-Αυγ    
ΤΡΙΤΗ   25-Αυγ  
ΤΕΤΑΡΤΗ     26-Αυγ
ΠΕΜΠΤΗ 27-Αυγ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   28-Αυγ  
ΣΑΒΒΑΤΟ     29-Αυγ