Δελτίο τύπου των περιαστικών καλλιεργητών σχετικά με την προεκλογική περίοδο

Σχετικά με την χρήση  - οικειοποίηση του Κινήματος Περιαστικών Καλλιεργειών κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής :

Η Ομάδα Περιαστικών Καλλιεργειών ΠΕΡ.ΚΑ. οργανώθηκε το 2011 από πρωτοβουλία πολιτών της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης δημιούργησε, με την υποστήριξη του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καρατάσου, τους πρώτους συλλογικούς λαχανόκηπους της Κεντρικής Μακεδονίας.  Μέχρι σήμερα, στο χώρο του –πάρκου πλέον- Καρατάσου έχουν δημιουργηθεί έξι επιπλέον ομάδες συλλογικής καλλιέργειας λαχανικών με βάση τις αρχές της βιολογικής ή φυσικής καλλιέργειας και με σεβασμό στο φυσικό και κτηριακό περιβάλλον του πρώην στρατοπέδου.
Η πορεία αυτή βασίσθηκε αποκλειστικά στην εργασία και σε πόρους των μελών και στη ανιδιοτελή βοήθεια πολλών φίλων, γνωστών και κατοίκων της περιοχής χωρίς να αποκλείουμε συνεργασία με τις υπηρεσίες του τοπικού δήμου, όταν αυτή αποσκοπούσε στην μετατροπή της έκτασης σε  ελεύθερο χώρο πρασίνου για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.  
Η Ομάδα ΠΕΡ.ΚΑ., πέρα από την καλλιέργεια λαχανικών, παρουσιάζει και έντονη κοινωνική δράση, όμως πολιτικά δεν ανήκει ούτε ελέγχεται από κάποιο κομματικό ή πολιτικό φορέα.  Επίσης, δεν οργανώθηκε αλλά ούτε και αποτελεί εγχείρημα οποιουδήποτε Δήμου, Δημόσιας Υπηρεσίας, Οργανισμού ή  άλλου επίσημου ή ανεπίσημου Φορέα και ως εκ τούτου δεν έχει καμία νομική, διοικητική ή οικονομική εξάρτηση από τους παραπάνω.  Οτιδήποτε άλλο γράφεται ή λέγεται το διάστημα αυτό αποτελεί παραποίηση της αλήθειας.

Για την Ομάδα Περιαστικών Καλλιεργειών
Η Συντονιστική Επιτροπή ΠΕΡ.ΚΑ.