Προτεινόμενο Βιβλίο και Βιντεάκι - Κίνημα Μέτάβασης - Transition Movement

Το βιντεάκι περιγράφει το Transition Movement και συνοδεύεται από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να δημιουργήσουν μικρές και όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομες και ανθρώπινες κοινωνίες.

http://books.google.gr/books?id=_TcbCwu1xBcC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

Εχει παραδείγματα από αντίστοιχες ομάδες στο εξωτερικό.

Ενας πολύ καλός οδηγός για όσους ενδιαφέρονται.

 

Κατηγορία θέματος: