Οικολογία Ανοιχτού Κώδικα


Οικολογία Ανοιχτού Κώδικα από tvxorissinora

 

Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συνεργασίες (wikis) και ψηφιακά εργαλεία, ο Marcin Jakubowski ένα δίκτυο αγροτών και μηχανικών, που ονομάζεται Οικολογία Ανοιχτού Κώδικα. Η ομάδα αυτή ανοίγει τον κώδικα για τα σχέδια από 50 αγροτικά μηχανήματα, επιτρέποντας στον καθένα να κατασκευάσει το δικό του τρακτέρ ή μηχάνημα συγκομιδής σοδειάς από το μηδέν. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα σε ένα έργο συγγραφής συνόλου οδηγιών για ένα εξ' ολοκλήρου αυτοσυντηρούμενο χωριό (αρχικό κόστος: $10,000).

"Ξέρουμε ότι ο ανοιχτός κώδικας έχει επιτύχει με εργαλεία για διαχείριση της γνώσης και της δημιουργικότητας. Το ίδιο ξεκίνησε να συμβαίνει και με την κατασκευή μηχανημάτων. Έχουμε εστιάσει στα μηχανήματα επειδή μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων με τόσους απτούς υλικούς τρόπους. Αν μπορέσουμε να μειώσουμε τα εμπόδια στην καλλιέργεια, κατασκευή, επεξεργασία, τότε μπορούμε να απελευθερώσουμε εκπληκτικά ποσά ανθρωπίνου δυναμικού", επισημαίνει ο Jakubowski.
Η πρωτοβουλία του Jakubowski περιλαμβάνεται στις 18 σπουδαίες ιδέες του 2011 που ξεχώρισαν το TED και η Huffington Post.