Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης - αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του

Στην 4η διαβούλευση που έγινε στον κοινωνικό συνεταιρισμό «αλλοστρόπος» τοποθετήθηκαν συλλογικότητες και παραγωγοί που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της διακήρυξης και διατυπώθηκαν οι τελικές τροποποιήσεις και προσθήκες έτσι όπως ζητήθηκαν από τις συνελεύσεις που διαβουλεύτηκαν τις μέχρι τώρα αρχές.

Ακολουθεί η τελική μορφή του κειμένου έτσι όπως θα ζητηθεί να υιοθετηθεί από όλες τις συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στις 4 μέχρι τώρα διαβουλεύσεις και από όσες συμφωνούν και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών της πόλης για την απευθείας διάθεση τροφής από την ύπαιθρο στην πόλη.

Η επόμενη 5η συνάντηση θα γίνεi το Σαββάτο 15/12 στις 5.00μμ στο χώρο του «Σχολείου για την μάθηση της ελευθερίας» (περιοχή Ευζώνων, Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία ). Πληροφορίες στο http://sxoleio12.wordpress.com/adress/

Συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, μεμονωμένοι παραγωγοί  και ομάδες παραγωγών που όλο αυτό το διάστημα ενεργοποιούμαστε σε κινήσεις άπευθειας διάθεσης τροφής, ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό και αυτόνομο τρόπο, ολοκληρώσαμε ένα κύκλο διαβούλευσης που κράτησε 3 μήνες και ο οποίος φιλοξενήθηκε κάθε φορά σε διαφορετικές περιοχές και χώρους της πόλης.

Η διαβούλευση αυτή διατύπωσε μια από κοινού γενική συμφωνία αρχών και αλληλοκατανόησης  ώστε να γίνει εφικτή στο μέλλον η μεταξύ μας δικτύωση, οι στόχοι, οι τρόποι και η από κοινού συνεργασία στο ζήτημα της παραγωγής και της διανομής τροφής και προϊόντων.

Αρχές του κινήματος  απευθείας διάθεσης

1.      Το κίνημα άμεσης διάθεσης λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαρτήσεις από κράτος, ιδιωτικές εταιρείες και κόμματα. Δημιουργεί δικές του αυτόνομες δομές και τις θεσμίζει, αξιοποιώντας το υπάρχον νομικό/θεσμικό πλαίσιο και αμφισβητώντας το όπου αυτό είναι άδικο.

2.      Το κίνημα παραγωγών - καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας τον συνεργατισμό στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες αγορές παραγωγών κ.α.)

3.       Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, εγγύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

4.      Το κίνημα διακινεί ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης με προοπτική την αυτοπιστοποίηση με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς.

5.       Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη μείωση της ανεργίας.

6.      Το κίνημα δεν αποδέχεται τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από την κυρίαρχη λειτουργία της αγοράς. Επιδιώκει τη διαμόρφωση μίας δίκαιης τιμής στην οποία μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινήματος συνεργασίας των καταναλωτών και η σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση παραγωγών, εργαζόμενων, καταναλωτών.

7.      Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει:

·         Όσους, έξω από την παραγωγική διαδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών.

·         Όσους απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

·         Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων.

 8.      Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης. Είναι κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης.

 

Στην 4η διαβούλευση συμμετείχαν:

 1. Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
 2. Συντροφία - Μικρόπολις
 3. Αλλοστρόπος
 4. Επιτροπή κατοίκων κέντρου
 5. Προσκαλω - βιος coop
 6. Περ.Κα.
 7. Ομοτράπεζοι
 8.  Συνέλευση κατοίκων καλαμαριάς
 9. Κολλεκτίβα «Φυσικά»
 10. Σπαμε
 11.  Ομάδα παραγωγών Αγ Γεώργιου Γρεβενών
 12. Γυναικείος συνεταιρισμός «Αρμονία»
 13. Βοτανόκηπος ομάδα παραγωγών

                            και μεμονωμένοι παραγωγοί