Διατροφική Διασφάλιση - Food Security

Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε την πολιτική των τροφίμων στην Ευρώπη! Λαμβάνοντας υπόψη μας τα τρόφιμα και τη διατροφή ασφάλεια, το περιβάλλον, το τοπίο και τους ανθρώπους.

Αυτό το blog βίντεο παρουσιάζει την προοπτική του Ευρωπαϊκού Νότου στο δρόμο για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Παρουσιάζει συζητήσεις με  νέους γεωργούς κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε όλη την Ελλάδα, αποκαλύπτοντας την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας και των συστημάτων τροφίμων.

Προσπαθώντας να βρει τις απαντήσεις, θέτοντας το σωστό ερώτημα: Σε ποιό μέλλον μπορούμε να ελπίζουμε, είμαστε τόσο λίγοι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με το φαγητό μας;

http://vimeo.com/50665698

http://vimeo.com/51125953

http://vimeo.com/51663683