Δημιουργία hugelkultur αναχώματος / κρεβατιού

Μάρτιος 2012,
Το στρατόπεδο Καρατάσου, ένας χώρος καλλιεργητικής πρόκλησης για όλους.
Αρα και χώρος για πειραματισμούς. Διαβάσαμε σε διάφορα σιτε που ασχολούνται με την αεικαλλιέργεια (permaculture ) για την τεχνική κρεβατιών Χυγελκυλτυρ. Η τεχνική αυτή μπορεί να βοηθήσει ένα έδαφος να γίνει γόνιμο και να αποκτήσει ζωή και συγχρόνος να μειώσει την ανάγκη για πότισμα και είπαμε να την δοκιμάσουμε.
Ανοίξαμε μια τρύπα στο άγονο έδαφος, την γεμίσαμε με σάπιους κορμούς ξύλων, κλαδιά, φύλλα και χώμα. Τα ποτίζαμε κατά την διάρκεια των διαφορετικών σταδίων και στο τέλος φυτέψαμε. Την πρώτη χρονιά τα αποτελέσματα δεν είναι εντυπωσιακά γιατί το ξύλο χρειάζεται χρόνο να απορροφήσει το νερό και μετά την άνοιξη έρχεται η ξερή περίοδος του καλοκαιριού. Επιπλέον, οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος χρειάζονται χρόνο και υγρασία για να πολλαπλασιαστούν. Το πρώτο φθινόπωρο τα αποτελέσματα όμως μας ανταμείβουν!! Το θαμνάκι που ήταν έτοιμο να πεθάνει όταν το πρωτοφυτέψαμε είναι γεμάτο ζωή και φαίνεται ότι οι κορμοί των δέντρων έχουν αρχίσει να κάνουν την δουλειά τους και αναζωογωνούν το έδαφος!!!
Απολαύστε όλες τις σχετικές φώτογραφίες στην ενότητα φωτογραφιών της ιστοσελίδας!!

Κατηγορία θέματος: